Cookies

1. Denna website använder cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande för att känna igen den. Det är inga personliga uppgifter gömda i våra cookies och de innehåller inga virus. 

2. Så här tar du bort eller blockerar cookies

http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

3. Användningen av cookies på vår website:


Att spara dina inställningar.
Mätning av trafik och statistik.
Inriktning och frekvensstyrning av annonsering.

4. Tredjepart med tillgång att lägga cookies

Siten använder cookies från följande tredjepart:
http://google.com

5. Persondata

Personuppgifter lämnas aldrig till tredjepart utan att du själv utryckligen ger samtycke till det. Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. Du delar med dig av dina uppgifter på eget ansvar. Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den service som uppgifterna lämnades i samband med. 

I den omfattning vi behandlar uppgifter om dig har du enligt dataskyddslagen rätt till att får reda på vilka uppgifter vi har som han kopplas till dig. Skulle det visa sig att uppgifter eller data kopplade till dig är oriktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att de rättas, tas bort eller blockeras. Du kan när som komma med invändningar mot att uppgifter om dig används för behandling. Du kan också när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av uppgifter och data som rör dig. Klagomål skickas till Datainspektionen.